Кафедра правознавства, соціології та політологіїСереда, 15.07.2020, 01:47

| RSS
Головна | Статті
...

Все про нас

Фото/Відео галерея

ALMA MATER
Дрогобицький державний педагогічний університет

Статистика

Статті:

Гвоздецька Б. Поняття простору в соціологічній теорії / Богданна Гвоздецька // Журнал наукових праць : Нова парадигма / голов. ред. В. Бех. ; Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова ; Творче об’єднання „Нова парадигма” – Вип. 91. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2009. – С. 182 – 188. (0,6 д.а.)

Гвоздецька Б. Особливості ідентичностей мешканців пограниччя Карпатського регіону (на прикладі Львівської та Івано-Франківської областей) / Богданна Гвоздецька // Міжнародний науковий форум : соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент : збірник наукових праць. – Вип. 4. – К. : Національний педагогічний у-т імені М. П. Драгоманова, 2010. – С. 63 – 74. (0,8 д.а.)

Гвоздецька Б. Кордон в уявленнях мешканців пограниччя Карпатського регіону / Богданна Гвоздецька // Вісник Луганського Національного у-ту імені Тараса Шевченка : Соціологічні науки. – 2011. – Т.2. – №12 (223). – червень. – С. 153 – 160. (0,6 д. а.)

Гвоздецька Б. Неформальні аспекти економіки і соціальні мережі взаємопідтримки домогосподарств Карпатського регіону / Наталя Ігнатоля, Богданна Гвоздецька // Вісник Одеського національного університету : Соціологія і політичні науки. – 2011. – Т.16. – Вип.10. – С. 236 – 243. (0,6 д. а.)

Гвоздецька Б. Структура національно-просторових ідентичностей мешканців пограниччя (на прикладі Карпатського регіону) / Богданна Гвоздецька // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : зб. наук. пр. Випуск 17. – Харків : Видавничий центр Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, 2011. – С. 338 – 341. (0,2 д. а.)

Гвоздецька Б. Інтерсуб’єктивні значення емоційного компоненту мешканців пограниччя Карпатського регіону / Богданна Гвоздецька // Міжнародний науковий форум : соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент : збірник наукових праць. – Вип. 8. – К. : Національний педагогічний у-т імені М. П. Драгоманова, 2012. – С. 113 – 121. (0,6 д. а.)

Гвоздецька Б. Вплив соціально-демографічних та етнічних характеристик мешканців пограниччя на формування їх просторових ідентичностей / Богданна Гвоздецька // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : зб. наук. пр. Випуск 18. – Харків : Видавничий центр Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, 2012. – С. 278 – 282. (0,2 д. а.)

Hvozdetska В. Structure of national and spatial identities in borderland region of the Carpathians / Bohdanna Hvozdetska // Ethnicity : Ukrainian perspectives. General introduction. – Warsaw – Kiev, 2013. –  P. 63 – 68. (0,3 д.а);

Гвоздецкая Б. Влияние социально-демографических и этнических характеристик молодежи западного пограничья на формирование ее пространственных идентичностей / Богданна Гвоздецкая //  Nauka młodych w drodze do zrównoważonego rozwoju / red. A. Bobryk, E. Obrępalska. –  Siedlce : UPH, 2013. – S.129 – 134 (0,3 д.а.).

Дмитришин Ю.Л. Поширення хелмінського права // Молодіжна політика: проблеми та перспективи. Випуск 3 // [збірник наукових праць / наук. ред. С.А. Щудло]. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. Івана Франка, 2012. – С. 208–211. (0,3 д.а.)

Дмитришин Ю. Л. Хелмінське право як джерело «Прав за якими судиться малоросійський народ» 1743 Р. // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2012. – Випуск 56. – С. 103–108. (0,5 д.а.)

Дмитришин Ю.Л Виникнення хелмінського (кульменського) права // Державне будівництво та місцеве самоврядування : збірник наукових праць. – Вип. 17. – Харків : В-во «Право», 2009. – С. 165-172. (7 с./ 0,5 д.а.)

Дмитришин Ю.Л Організація міського самоврядування в місті Торунь на основі хелмінського права // Актуальні проблеми держави і права : збірник наукових праць. – Випуск 52. – Одеса : Юридична література, 2010. – С. 451-456 (5 с. / 0,45 д.а.)

Дмитришин Ю.Л. Status prawny Mniejszosci narodowych Ukrainy i Polski // Mniejszosc Polska na Ukraine – mniejszosc Ukrainska w Polsce po 1989 roku / Red. A. Kasinska-Metryka, M.Golos. – Chelm : WSSMiKS, 2009. – S.179-184. (6 с. / 0,5д.а.)

Дмитришин Ю.Л. Влияние хелминского права на кодификацию украинского права в XVIII – пер. четверти XIX вв. / Przeоbrazenia i zmiany / Redakcia : R. Droba, A. Bobryk, E. Obrepalska. – Siedlce : Widawnictwo Akademii Podlaskiej, 2010. – S. (3 с. / 0,5 д.а.)

Дмитришин Ю.Л. Правове регулювання ВІЛ/СНІД, як один із шляхів подолання захворювання молоді "Хворобою ХХ століття” // Молодіжна політика: проблеми і перспективи : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції 20-21 травня 2005 року. – Дрогобич : Коло, 2005. – С. 355-364.

Дмитришин Ю.Л. Правове регулювання застосування примусових заходів медичного характеру // Молодіжна політика: проблеми і перспективи : збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Дрогобич, 10 – 11 березня 2006 року). – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2006. – С. 300 – 302. (0,3 д.а.)

Дмитришин Ю.Л. Правові аспекти реалізації екологічних прав громадян // Молодіжна політика: проблеми і перспективи : збірник матеріалів VI Міжнародної науково-практичної конференції (15 – 16 травня 2009 року.) – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2009. – С. 301-303. (3с. /0,2д.а.)

Дмитришин Ю.Л. Система покарань за хелмінським правом // Молодіжна політика: проблеми та перспективи : [збірник наукових праць / наук. ред. С.А. Щудло]. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2010. – С. 198-200. ( 3 с. / 0, 45 д.а.)

Дмитришин Ю.Л. Хелминское (кульменское) право // Nauka mlodych. Nowe spojrzenie. Nauki humanistyczne. Pod red. : Ryszard Droba, Adam Bobryk, Ewelina Obrepalska / Wudawnictwo Akademii Podlaskiej. – Siedlce, 2009. – S. 21-26. (6 с. / 0,5д.а.)

Дмитришин Ю. Новомейская ревизия хелминского права / Юрий Дмитришин //  Nauka młodych w drodze do zrównoważonego rozwoju / red. A. Bobryk, E. Obrępalska. –  Siedlce : UPH, 2013. – S. 97 – 101. (0,4 д.а.).

Дмитришин Ю. Старохелмінське право як одне з джерел хелмінського / Юрій Дмитришин // Молодіжна політика: проблеми та перспективи : збірник наукових праць. – Дрогобич – Перемишль : Посвіт, 2013. – Вип. 4. – С. 344 – 351 (0,5 д.а.).

Зелена О.Я. Молодь і суспільно-політичні організації Галичини кінця ХІХ – початку ХХ ст. (на основі теоретичної спадщини Осипа Назарука) // Молодіжна політика: проблеми і перспективи : [збірник наукових праць / наук. ред. С.А. Щудло]. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2012. – Випуск 3. – С. 183–188. (0,4 д.а.)

Зелена О.Я Українське питання у міжвоєнній Польщі в публіцистичні спадщині Осипа Назарука // Гілея: науковий вісник : збірник наукових праць / гол. ред. В.М. Вашкевич. – К. : ВІР УАН, 2010. – Вип. 37. – С. 207–214. (7 с. / 0,7 д.а.)

Зелена О.Я. Нація як фундаментний елемент державотворчих процесів в Україні у працях Осипа Назарука // Молодіжна політика: проблеми і перспективи : збірник матеріалів VI Міжнародної науково-практичної конференції (15-16 травня 2009 року.) / наук. ред. С. Щудло – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2009. – С. 103-107. (5 с. / 0,5 д.а.)

Зелена О.Я. Осип Назарук про роль жінки в українському суспільстві // Молодіжна політика: проблеми та перспективи : [збірник наукових праць / наук. ред. С.А. Щудло]. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2010. – С. 338–341. ( 3 с. / 0,45 д.а.)

Зелена О.Я. Питання держави і влади в теоретичній спадщині Осипа Назарука // Збірник наукових праць Гілея : науковий вісник. – Вип. 23. – 2009. – С. 417–423. (7с. /0,6 д.а.)Зелена О. Взгляды Осипа Назарука на вопросы украинской государственности / Оксана Зелена //  Nauka młodych w drodze do zrównoważonego rozwoju / red. A. Bobryk, E. Obrępalska. –  Siedlce : UPH, 2013. – S.135 – 140 (0,4 д.а.).

Зелена О. Формування національної та громадянської ідентичностей молоді (на прикладі діяльності МГО «Український молодіжний прорив») / Оксана Зелена, Ольга Козар // Молодіжна політика: проблеми та перспективи : збірник наукових праць. – Дрогобич – Перемишль : Посвіт, 2013. – Вип.4.  – С. 241 – 244 (0,4 д.а.).

Комарницький Я.М. Василь Мудрий: період політичної діяльності // Молодіжна політика: проблеми і перспективи : збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Дрогобич, 10 – 11 березня 2006 року). – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка,  2006. – С. 161–164. (5 с. / 0,4 д.а.)

Комарницкий Я.М. Политическая деятельность Василия Мудрого (1935 – 1938 гг.) // Młodzież akademicka wobec wyzwań globalnych / redakcja : Adam Bobryk, Ewelina Obrepalska, Wojciech Nowakowski. – Siedlce : Widawnictwo PGU, 2012. – S. 61–69. (0,5 д.а.)

Комарницький Я.М. Громадсько-політична діяльність Василя Мудрого на території повоєнної Німеччини (1945 – 1949) // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Історичні науки : [збірник наукових праць / гол. ред. Курило В.С.]. – Луганськ : Видавництво Державного закладу «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», 2010. – № 23 (210). – грудень. – С. 234–245.

Комарницький Я.М. Діяльність Василя Мудрого у період Другої світової війни // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / ред. кол. Т. Біленко (головний редактор), Р. Попп, С. Макарчук та ін. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2011. – Випуск двадцять восьмий. Історія. – С. 98–109. (0,5 д.а.)

Комарницький Я.М. Парламентська діяльність Василя Мудрого (1935 – 1939 рр.) // Проблеми гуманітарних наук : наукові записки Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / ред. кол. Т. Біленко (головний редактор), В. Футала, С. Макарчук та ін. – Дрогобич : Вимір, 2005. – Випуск 16. Історія. – С. 84–93.(9 с. / 0,5 д.а.)

Комарницький Я.М. Роль громадських організацій Галичини у формуванні національної свідомості молоді у першій чверті ХХ ст. // Молодіжна політика: проблеми і перспективи : [збірник наукових праць / наук. ред. С.А. Щудло]. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2012. – Випуск 3. – С. 172–176. (0,4 д.а.)

Комарницький Я.М. Громадсько-політична діяльність українського студентства Галичини на початку XX ст. // Молодіжна політика: проблеми та перспективи : [збірник наукових праць / наук. ред. С.А. Щудло]. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2010. – С. 87–90. (4 с. / 0,5 д.а.)

Комарницький Я.М. Громадсько-публіцистична діяльність Василя Мудрого в США (1949 – 1966 рр.) // Проблеми гуманітарних наук : наукові записки Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Випуск двадцять другий. – 2008. – С. 149–162. (14 с. / 1,2 д.а.)

Комарницький Я.М. Діяльність Василя Мудрого в УНДО (1925 – 1935 рр.) // Проблеми гуманітарних наук : наукові записки Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / Ред. кол. Т. Біленко (головний редактор), В. Футала, С. Макарчук та ін. – Дрогобич : Вимір, 2006. – Випуск 18. Історія. – С. 71–80. (10 с. / 0,5 д.а.)

Комарницький Я.М. Діяльність Василя Мудрого у "Просвіті” (1921 – 1939 рр.) // Міжнародні зв’язки України : наукові пошуки і знахідки / відп. ред. С.В. Віднянський. – К. : Ін-т історії України НАН України, 2008. – Вип. 17. – С. 116–126. – (Міжвідомчий збірник наукових праць).

Комарницький Я.М. Допомога громадськості Західної України у боротьбі з Голодомором 1932 – 1933 рр. на Наддніпрянщині // Стосунки Сходу та Заходу України: суб’єкти, інтереси, цінності : зб. наук. пр. / наук. ред. І.Ф. Кононов. – Луганськ : Знання, 2007. – С. 373–376.

Комарницький Я.М. Обов’язок перед пам’яттю Івана Франка // Літопис Бойківщини / гол. ред. Я. Радевич-Винницький. – Дрогобич, 2006. – Ч. 2/71(82). – С. 43–51. (9 с. / 0,5 д.а.)

Комарницький Я.М. Справа українського університету у Львові в першій чверті XX ст. // Молодіжна політика: проблеми і перспективи : збірник матеріалів VІ Міжнародної науково-практичної конференції, Дрогобич, 15 – 16 травня 2009 року / наук. ред. С.А. Щудло. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. Івана Франка, 2009. – С. 97–102. (6 с. / 0,4 д.а.)

Комарницький Я.М. Роль Василя Мудрого в проведенні політики «нормалізації» українсько-польських відносин (1935 – 1939). // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Вип. 17 : Українсько-польсько-білоруське сусідство : XX століття / НАН України ; Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича ; гол. ред кол. Я. Ісаєвич, упоряд. М. Литвин, В. Футала. – Львів, 2008. – С. 204–211. (8 с. / 0,6 д.а.)

Комарницький Я. Виховна діяльність молодіжних організацій і товариств національно-демократичного спрямування Галичини у міжвоєнний період // Молодіжна політика: проблеми та перспективи : збірник наукових праць. – Дрогобич – Перемишль: Посвіт, 2013. – Вип. 4. – С. 225 – 230 (0,5 д.а.).

Копельцив-Левицкая Е.Д. Понятие и сущность правового менталитета // Nauka mlodych. Nowe spojrzenie. Nauki humanistyczne. Pod red. Ryszard Droba, Adam Bobryk, Ewelina Obrepalska / Wudawnictwo Akademii Podlaskiej. – Siedlce, 2009. – S. 97-107. (11 с. / 0,7 д.а.)

Копельцив-Левицкая Е.Д. Характерные черти украинского менталитета и уровень правосознания в современном обществе // Актуальные проблемы современной науки : материалы международной научной конференции. – М. : Изд-во Моск. гуманит. ун-та, 2008. – С.93-99. (7 с. / 0,4 д.а.)

Копельців-Левицька Є.Д. Правова ментальність в українській обрядово-звичаєвій культурі // Молодіжна політика : проблеми та перспективи : [збірник наукових праць / наук. ред. С.А. Щудло]. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. Івана Франка, 2012. – С. 401–406. (0,4 д.а.)

Копельців-Левицька Є.Д. Мова і національна ментальність як взаємозумовлені феномени // Митна справа : науково-аналітичний журнал. – №3. – 2010. – Частина 2. – С. 137–145. (9 с. / 0,6 д.а.)

Копельців-Левицька Є.Д. Національна правосвідомість як вияв ментальності українців // Право України. – 2009. – №7. – С.95-103. (9 с. / 0,8 д.а.)

Копельців-Левицька Є.Д. Поняття совісті і толерантності як характерних рис української національної ментальності // Гуманітарні та соціальні науки : матеріали I Міжнародної конференції молодих вчених HSS-2009. – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009. – С. 149-151. (3 с. / 0,3д.а.)

Копельців-Левицька Є.Д. Правова система як вияв ментальності українського народу: до постановки проблеми // Молодіжна політика: проблеми та перспективи : [збірник наукових праць / наук. ред. С.А. Щудло]. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. Івана Франка, 2010. – С. 208–214. (7 с. / 0,65 д.а.)

Копельців-Левицька Є.Д. Українська ментальність і право в умовах глобалізації // Развитие государственности и права в Украине: реалии и перспективы : сборник научных трудов. Материалы I Международной научно-практической конференции (24 апреля 2009 года). – Симферополь : КРП» Издательство «Крымучпедгиз», 2009. – С. 106-109. (4 с. / 0,4 д.а.)

Левицька Г.Д. Правосуддя у справах про злочини неповнолітніх: історія і сучасність // Молодіжна політика: проблеми і перспективи : збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Дрогобич, 10 – 11 березня 2006 року). – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. Івана Франка,  2006. – С. 302-306. (0,4 д.а.)

Копельців-Левицька Є. Вплив глобалізацій них процесів на правову ментальність українського народу / Є.Д. Копельців-Левицька // Молодіжна політика: проблеми та перспективи : збірник наукових праць. – Дрогобич – Перемишль : Посвіт, 2013. – Вип.4. – С. 179 – 184 (0,55 д.а.).

Лучаківська І.Л. Правова база та організація інституту місцевого самоврядування в Східній Галичині та на Західній Волині (1918 – 1933 рр.) // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал. – Дрогобич. – 2012. – № 4 (87). – квітень. – С. 76–82. (0,6 д.а.)

Лучаківська І., Береський Я., Мурадов В. Інформаційне забезпечення розслідування серійних вбивств // Право та державне управління : збірник наукових праць. – Запоріжжя. – 2012. – № 1. – С. 13–16. (0,4 д.а.)

Luchakivska I. Customs regulation of border trade within limits of trans-boundary cooperation of Ukraine and Republic of Poland / Bereskiy Yaroslav, Luchakivska Ivanna // Trans-Border Economies – New Chellenges of Regional Development in Democratic World. -  Jaroslaw:  The Bronislaw Markiewicz state higher school of technology and economics in Jaroslaw, 2013. – S. 127 – 132. (0,5 д.а.).

Лучаківська І. Нормативно-правові засади розвитку українського шкільництва у міжвоєнній Польщі (1918 – 1939 рр.) / Іванна Лучаківська, Ігор Павлів // Науковий часопис національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. – Серія 15. – Вип. 7 (33). – Т. 2. – С. 30 – 36. (0,6 д. а.)

Мирчук И. Социологические исследования жизненных приоритетов современного студенчеlodziez akademicka wobec wyzwan Globalnych. Nauki Humanistyczne / Red. А. Bobryk, E. Obrepalska, W. Novakowski. – Siedlce : Wydawnictwo Uniwersitetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2012. – S. 71–79. (0,5 д.а.)ства // М

Мирчук И.Л. Гавриил Костельник: философский аспект проблемы формирования демократического общества / Проблемы формирования социально-политической теории и практики в современном мире : материалы межд. науч.-практ. конф. 5-6 декабря 2008 г.- Москва – Чебоксары : Новое Время, 2009. – С. 218-226. (9 с. / 0,6 д.а.)

Мирчук И.Л. Проблемы самоидентификации студенческой молодежи в современном обществе // Nauka mlodych. Nowe spojrzenie. Nauki humanistyczne / Pod red. : Ryszard Droba, Adam Bobryk, Ewelina Obrepalska. – Siedlce : Wudawnictwo Akademii Podlaskiej, 2009. – S. Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. Івана Франка, 125-132. (8 с. / 0,6 д.а.)

Мірчук І.Л. Духовний потенціал спадщини Гавриїла Костельника і сучасність // Людинознавчі студії. Випуск XXIII. Філософія : [збірник наукових праць ДДПУ] / наук. ред. Т. Біленко / І. Л. Мірчук. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка,  2012. – С. 198–209. (0,5 д. а.)

Мірчук І.Л. Ціннісні орієнтації та життєві стратегії сучасного студентства: соціологічний аспект // Молодіжна політика: проблеми і перспективи. Випуск 3 : [збірник наукових праць / наук. ред. С.А. Щудло]. – Дрогобич : Ред.-вид. відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2012. – С. 331–336. (0,5 д. а.)

Мірчук І.Л. Wartosciowe zasady tworzenia nowej ukrainskiej formacji // Mlodziez akademicka wobec wyzwan wspolczesnosci. Nauki Humanistyczne / Red. Droba R, Bobryk A. – Siedlce : Wydawnictwo Academii Podlaskiej, 2006. – s. 157-163. (0,3 д.а.)

Мірчук І.Л. Гавриїл Костельник про особливості Євхаристії у літургії Західного і Східного обряду // Збірник матеріалів наукової конференції "Історія релігій в Україні” : науковий щорічник 2005 року. Книга ІІ. –  Львів : Логос, 2005. – С. 167-172 (0,5 д.а.)

Мірчук І.Л. Доктор Гавриїл Костельник і Львівський собор 1946 р. // Стосунки Сходу та Заходу України: минуле, сьогодення та майбутнє : матеріали Всеукраїнської конференції, Луганськ, 25-26 травня 2006 р. / наук. ред. І.Ф. Кононов. – Луганськ : Знання, 2006. –  С. 249-264. (0,7 д.а.)

Мірчук І.Л. Естетично-інформаційний потенціал духовної спадщини Гавриїла Костельника // Людинознавчі студії. Випуск XX : філософія. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. Івана Франка, 2009. – С. 139-149. (11 с. / 0,8 д.а.)

Мірчук І.Л. Кризис идентичности личности в постмодерном обществе // Гражданское общество в эпоху глобальной информатизации [материалы международной научной конференции] / ред. В.А. Луков. – М. : Изд-во Моск. госуд. ун-та, 2009. – С. 80–87. (7 с. / 0,7 д.а.)

Мірчук І.Л. Мова творчої спадщини Гавриїла Костельника – релігійного діяча, філософа, поета // Збірник наукових праць ДДПУ. Традиційні людинознавчі читання "Гуманізм. Людина. Мова”. – Дрогобич : Вимір, 2005. – С. 64-73. (0,5 д.а.)

Мірчук І.Л. Молодіжні організації як громадська складова молодіжної політики в Україні // Молодіжна політика: проблеми і перспективи : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (Дрогобич, 10 – 11 березня 2006 року). – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. Івана Франка, 2006. – С. 105-113. (0,4 д.а.)

Мірчук І. Организация свободного времени современной молодежи : социологический аналіз / Ірина Мірчук // Nauka młodych w drodze do zrównoważonego rozwoju / red. A. Bobryk, E. Obrępalska. –  Siedlce : UPH,  2013. – С. 123 – 127 (0,5 д.а.).

Мірчук І. Специфіка дозвілля сучасної молоді / Ірина Мірчук // Молодіжна політика: проблеми та перспективи : збірник наукових праць. – Дрогобич – Перемишль : Посвіт, 2013. – Вип. 4. – С. 304 – 309 (0.5 д.а.).

Мірчук І. Філософські погляди Гавриїла Костельника на проблеми людського буття / І. Мірчук // Людинознавчі студії. Філософія.: збірник наукових праць ДДПУ / ред. кол. Т. Біленко (гол. редактор), В. Бодак, В. Возняк та ін. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ, 2013. – Вип. 26. – С. 157 – 168. (0,5 д.а.)

Момот М. Проблеми зайнятості молоді в агропромисловому комплексі: адміністративно-правовий аспект / М. Момот, А-Н. Тарнавська // Молодіжна політика: проблеми та перспективи : збірник наукових праць. – Дрогобич – Перемишль : Посвіт, 2013. – Вип.4. – С.118 – 123 (0,5 д.а.).

Проць А.Е. Правовое воспитание молодежи в Украине // Młodzież akademicka wobec wyzwań globalnych. – Siedlce : Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 2012. – С. 81–85. (0,25 д.а.)

Проць О.Є. Вплив правового виховання на процес правової соціалізації особистості // Глобализация правового пространства: международный, наднациональный, национальный уровни : материалы межд. научно-практ. конф. 25 – 26 июня 2012 г. Харьков, Украина. – Харків : ИФИ, 2012. – С. 21–25. (0,4 д.а.)

Проць О.Є. Поняття та система принципів правового виховання молоді в Україні // Молодіжна політика: проблеми та перспективи : збірник наукових праць. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. Івана Франка, 2012. – Вип. 3. – С. 373–378. (0,55 д.а.)

Проць О.Є. Ціннісний компонент правової культури сучасної української молоді // Актуальні проблеми філософії права: правова аксіологія : матеріали Міжнародного «круглого столу» 9 грудня 2011 р., м. Одеса. – Одеса : Фенікс, 2012. – С. 199–203. (0,25 д.а.)

Проць О.Є. Восстановительное правосудие в Украине: опыт и перспективы // Nauka mlodych. Nowe spojrzenie. Nauki humanistyczne / Pod red. : Ryszard Droba, Adam Bobryk, Ewelina Obrepalska. – Siedlce : Wudawnictwo Akademii Podlaskiej, 2009. – С. 169–176. (8 с. / 0,45 д.а.)

Проць О.Є. Захист прав дитини кримінально-правовими засобами // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2008. – № 47. – С. 212-218. (7 с. / 0,53 д.а.)

Проць О.Є. Кримінально-правовий захист дитини в Україні // Молодіжна політика: проблеми і перспективи : збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Дрогобич, 10 – 11 березня 2006 року). – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. Івана Франка,  2006. – С. 297 - 300 (0,4 д.а.)

Проць О.Є. Молодь як суб’єкт права // Актуальні проблеми держави і права : збірник наукових праць. – Одеса : Юрид. л-ра, 2011. – Вип. 61. – С. 379 – 387. (0,55 д.а.)

Проць О.Є. Моральні засади правової культури майбутнього вчителя. // Духовно-творчий потенціал студентської молоді: психолого-педагогічні проблеми формування та реалізації : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-методичної конференції (Рівне, 18-20 травня 2006 ). – Рівне : РДГУ, 2006. – С. 81-83. (0,4 д.а.)

Проць О.Є. Правова культура в умовах перехідного суспільства // Етнос. Культра. Нація : збірник наукових праць за матеріалами V Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Вип. 5. – Дрогобич : Коло, 2006. – С. 142–151. (0,5 д.а.)

Проць О.Є. Правова освіта як чинник формування громадянськості особистості / Молодіжна політика: проблеми і перспективи : збірник матеріалів VІ Міжнародної науково-практичної конференції, Дрогобич, 15-16 травня 2009 року / наук. ред. С.А. Щудло. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. Івана Франка, 2009. – С. 292-295. (4 с. / 0,4 д.а.)

Проць О.Є. Правова свідомість молоді в Україні // Актуальні проблеми держави і права : збірник наукових праць. Випуск 51. – Одеса : Юридична література, 2009. – C. 142–144. (9 c. / 0,6 д.а.)

Проць О.Є. Сучасні підходи до проблеми правосвідомості // Молодіжна політика: проблеми та перспективи : [збірник наукових праць / наук. ред. С.А. Щудло]. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. Івана Франка, 2010. – С. 186–190. ( 5 с. / 0,55 д.а.)

Проць О. До визначення поняття «молодь» у вітчизняній юриспруденції / О.Є. Проць // Молодіжна політика: проблеми та перспективи : збірник наукових праць. – Дрогобич – Перемишль : Посвіт, 2013. – Вип.4. – С. 31 – 36 (0,55 д.а.).

Романовський Я.Я. Концептуальні засади підготовки молоді до виконання військового обов’язку // Молодіжна політика:проблеми та перспективи : [збірник наукових праць / наук. ред. С.А. Щудло]. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка, 2012. – Випуск 3. – С. 204–208. (0,5 д.а.)

Романовський Я.Я. Становлення військового судочинства у країнах Європи // Держава та армія : [збірник наукових праць] / відповідальний редактор Л.Є. Дещинський. – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2012. – С. 240–245. (0,6 д.а.)

Романовський Я.Я. Військова молодь як суб’єкт європейського культурного співробітництва / Ярослав Романовський // Молодіжна політика: проблеми та перспективи : збірник наукових праць. – Дрогобич – Перемишль : Посвіт, 2013. – Вип. 4. – С. 248 – 251 (0,4д.а.).

Романовський Я. Роль культурно-мистецьких заходів, які проводились військовослужбовцями Збройних сил України, в євроінтеграційних процесах (1992–2011 рр.) : історичний аспект // Держава та армія : збірник наукових праць / відп. ред. Л. Є. Дещинський. – Львів : Видавництво Національног університету "Львівська політехніка", 2013. – № 752. – С. 240 – 245. (0,6 д.а.)

Тарнавська А.-Н., Момот М. Справедливість як об’єкт сучасного філософсько-правового дискурсу // Молодіжна політика: проблеми і перспективи : [збірник наукових праць / наук. ред. С.А. Щудло]. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2012. – Випуск 3. – С. 43–48. (0,4 д.а.)

Тарнавська А.-Н.О. До питання про юридичний статус особи // Адвокат. – 2009. – №3 (12). – С. 26–30. ( 4 с. / 0,4 д.а.)

Тарнавська А.-Н.О. Правовий та юридичний статус особи у древньому Римі // Науковий вісник КНУВС. – 2009. – № 1. – С. 199–203. ( 5 с. / 0,4 д.а.)

Тарнавська А.-Н.О. Соціальна стратифікація і правові ролі // Філософські та методологічні проблеми права. – 2009. – № 1. – С. 65–69. (4 с. / 0,4 д.а.)

Тиміш Л.І. Співпраця викладачів і студентів Львівської греко-католицької богословської академії у напряму дослідження проблем історії української церкви та церковного права // Молодіжна політика: проблеми і перспективи : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції 20-21 травня 2005 року. – Дрогобич : Коло, 2005. – С. 453-458.

Тиміш Л.І. В’ячеслав Заїкин – історик Церкви // Дрогобицький краєзнавчий збірник. Книга VІІІ. – Дрогобич, 2005. – С. 321-330. (0,5 д.а.)

Тиміш Л.І. Від громади до громадянського суспільства // Молодіжна політика: проблеми і перспективи : збірник матеріалів VІ Міжнародної науково-практичної конференції, Дрогобич, 15-16 травня 2009 року / наук. ред. С.А. Щудло. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. Івана Франка, 2009. – С. 83-85. (3 с. / 0,3 д.а.)

Тиміш Л.І. Внесок митрополита Андрія Шептицького у дослідження історії української Церкви // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. 2010 рік. – Книга 1. – Львів : Логос, 2010. – С. 798–803. (6 с. / 0,4 д.а.)

Тиміш Л.І. Дослідження церковного обряду у міжвоєнному Львові // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. 2009 рік. – Книга І. – Львів : Логос, 2009. – С. 612-616. (5 с. / 0,5 д.а.)

Тиміш Л.І. Микола Чубатий – історик Церкви (до питання про розвиток історико-церковних досліджень у міжвоєнному Львові) // Проблеми гуманітарних наук : наукові записки ДДПУ ім. Івана Франка. – Дрогобич : Вимір, 2005. – Випуск 16. Історія. – С. 64-73. (0,5 д.а.)

Тиміш Л.І. Отець Роман Лукань – дослідник історії Церкви // Історія релігій в Україні. Науковий щорічник. 2012 рік. – Книга І. – Львів : Логос, 2012. – С.  593–599. (0,5 д.а.)

Youth journal
Молодь у Центральній та Східній Європі. Соціологічні студії

Календар
«  Липень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

АРХІВ

Пошук

ЗАПРОШУЄМО НА НАВЧАННЯ


Оновлено 17.12.2017

Наша поштова скринька: kpspddpu@gmail.com

Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz