Кафедра правознавства, соціології та політологіїПонеділок, 20.05.2019, 20:27

| RSS
Головна | Романовський Я.Я.
...

Все про нас

Фото/Відео галерея

ALMA MATER
Дрогобицький державний педагогічний університет

Статистика

Ярослав Ярославович Романовський

Посада

Доцент кафедри правознавства, соціології т політології

Науковий ступінь

Кандидат історичних наук

Вчене звання

 

Телефон

Робочий: 03 244 381 44; Мобільний: +380933143197

Email

mkstr@mail.ru

Навчальні курси,

які викладає

Соціологія, політологія

Тема наукового

дослідження

Роль військової культури у євроінтеграційних процесах в умовах реалізації державою європейського вибору

 

Наукові

інтереси

Військова історія, морально-психологічне забезпечення діяльності військ, політологія, соціологія, культурно-виховна робота в Збройних силах України. Історичний аспект, інформаційно-психологічне забезпечення операцій, виховна робота в підрозділах Збройних сил України

Науковий доробок

Автор 28 наукових праць, з них:

24 – наукові праці,

4 – навчальні та навчально-методичні праці

 

Освіта

2004-2007

Ад’юнктура Національної академії оборони України, кафедра морально-психологічного забезпечення діяльності військ (сил)

Захист кандидатської  дисертації відбувся 07.02.2007 у спеціалізованій вченій раді К26.709.04 Національної академії оборони України за спеціальністю 20.02.22 – військова історія.

Тема дисертації «Культурно-виховна робота в Збройних силах України. Історичний аспект».

Науковий кер,івник – к.іст.н., доц. Безбах В.Г.

 

1998-2000

Військовий гуманітарний інститут Національної академії оборони України,

спеціальність: практична психологія.

Кваліфікація: психолог, офіцер військового управління оперативно-тактичного рівня

 

1988 – 1993

Київське вище зенітне ракетне інженерне училище імені С.М. Кірова,

спеціальність: радіотехнічні засоби.

Кваліфікація: радіоінженер.

 

 

Основні публікації

Статті

 

Романовський Я. Ретроспективний аналіз поглядів на проблему культурно-виховної і просвітницької роботи у Збройних Силах України в 1991 – 2004 рр. / Я.Я. Романовський // Труди академії. – 2005. – № 57. – С. 297–303. (0,8 д.а.) (фахове видання)

Романовський Я. Діяльність органів державного та військового керівництва щодо становлення нормативно-правової бази культурно-виховної і просвітницької роботи у Збройних Силах України в 1991 – 2004 рр. / Я.Я. Романовський // Труди академії. – 2005. – № 58. – С. 347–353. (0,8 д.а.) (фахове видання)

Романовський Я. Організація культурно-виховної, просвітницької роботи в українському військовому контингенті в Іраку у складі об'єднаних стабілізаційних сил / Я.Я. Романовський //  Труди академії. – 2006. – № 68. – С. 51–55. (0,5 д.а.) (фахове видання)

Романовський Я. Діяльність Драматичного театру Західного оперативного командування (1990–2005 рр.) / ЯЯ. Романовський // Українознавство. – 2005. – № 4. – С. 307–310. (0,4 д.а.) (фахове видання)

Романовський Я. Тенденції розвитку військової культури в Збройних Силах України / Я.Я. Романовський // Українознавство. – 2006. – № 1. – С. 350–352. (0,3 д.а.) (фахове видання)

Романовський Я. Технічні засоби виховної роботи і поліграфії Збройних Сил України: сучасний стан та перспективи розвитку / Я.Я. Романовський // Воєнна історія. – 2005. – № 1–2. – С. 78–83. (0,6 д.а.) (фахове видання)

Романовський Я. Культурологічне забезпечення Збройних Сил України як чинник формування цілісної особистості військовослужбовця / Я.Я. Романовський // Зб. наук. пр. Науково-дослідного інституту українознавства [збірник наукових праць]. – К.: Поліграфічний центр «Фоліант», 2005. –  Т. VІ. – C. 224–230. (0,7 д.а.) (фахове видання)

Романовський Я. Військово-музейна справа у Збройних Силах України (1991–2005 рр.) як чинник культурного розвитку та духовного збагачення особистості. / ЯЯ. Романовський // Зб. наук. пр. Науково-дослідного інституту українознавства. – К.: Поліграфічний центр «Фоліант», 2006. – Т. ХІІ. – C. 242–252. (1,1 д.а.) (фахове видання)

Романовський Я. Проблеми розвитку системи культурно-виховної, просвітницької роботи в Збройних Силах України (1991–2005рр.) / Я.Я. Романовський // Вісник Національної академії оборони України. – К.: Міленіум, 2006. – Т. ІІ. – С. 27–31. (0,5 д.а.) (фахове видання)

Романовський Я. Організація культурно-виховної, просвітницької роботи в частинах російських і українських збройних сил, що приймали участь у локальних війнах 90-х років  XX – початку XXI століть / Я.Я. Романовський // Матеріали всеармійської науково-практичної конференції “Модернізація змісту морально-психологічного забезпечення діяльності військ (сил) в умовах переходу Збройних Сил України на контрактну основу комплектування ”. – К.: НАОУ, 2006. – С. 86–91. (0,6 д.а.).

Романовський Я. Становлення системи культурно-виховної, просвітницької роботи в Збройних силах України (1991-1994 рр.) / Я.Я. Романовський // Держава та армія : [збірник наукових праць] / відповідальний редактор Л. Є. Дещинський. – Львів : Видавництво Національног університету "Львівська політехніка", 2006. – №572. – С. 139 – 144. (0,6 д.а.) (фахове видання)

Романовський Я. Проблеми становлення системи підготовки спеціалістів військово-оркестрової служби у Збройних силах України / Я.Я. Романовський // Держава та армія : [збірник наукових праць] / відповідальний редактор Л. Є. Дещинський. – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008. – №612. – С. 190 – 195. (0,6 д.а.) (фахове видання)

Романовський Я. Історичні витоки формування патріотизму особистості у Збройних силах України. / Я.Я. Романовський // Держава та армія : [збірник наукових праць] / відповідальний редактор Л. Є. Дещинський. – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008. – №634. – С. 180 – 187. (0,9 д.а.) (фахове видання)

Романовський Я. Історія формування та розвитку військового судочинства на території України. / Я.Я. Романовський //  Схід. Аналітично-інформаційний журнал. – Донецьк: Український культурологічний центр, 2008. - №7(91). – С. 63 – 67. (0,5 д.а.) (фахове видання)

Романовський Я. Діяльність науково-педагогічних працівників щодо військово-патріотичного виховання та формування психофізіологічних рис курсантів вищих військових навчальних закладів / Я.Я. Романовський // Збірник наукових праць. «Молодіжний науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки». – Луцьк: ВНУ, 2009. – №2. – С. 13 – 15. (0,3 д.а.) (фахове видання)

Романовський Я. Інформаційно-психологічне забезпечення операцій у зоні Перської затоки (1990–1991 рр.) / Я.Я. Романовський // Держава та армія : [збірник наукових праць] / відповідальний редактор Л. Є. Дещинський. – Львів : Видавництво Національног університету "Львівська політехніка", 2010. – №670. – С. 183 – 187. (0,5 д.а.) (фахове видання)

Романовський Я. Застосування видів збройних сил і родів військ у Львівсько-Сандомирський операції / Я.Я. Романовський // Військово-науковий вісник. – Випуск 13. – Львів: АСВ, 2010. – 250 с. – С. 78 – 87. (1,0 д.а.) (фахове видання)

Романовський Я. Олена Степанів видатна військовата політична діячка Галичини / Я.Я. Романовський // Воєнна історія Галичини та Закарпаття / За ред. В. Карпова, В. Горєлова,  І. Мороза. – Київ, 2010. – С. 193 – 197. (0,5 д.а.) (фахове видання)

Романовський Я. Політична освіта у вищій школі як складова патріотичного виховання особистості / Я.Я. Романовський // Молодіжна політика : проблеми та перспективи : [збірник наукових праць / наук. ред. С.А.Щудло]. – Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. Івана Франка, 2011. – Випуск 2.  – С. 108 – 111. (0,4 д.а.)

Романовський Я. Концептуальні засади підготовки молоді до виконання військового обов’язку // Молодіжна політика : проблеми та перспективи: [збірник наукових праць / наук. ред. С.А.Щудло]. – Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. Івана Франка,   2012. – Випуск 3. – С. 204 – 208. (0,5 д.а.)

Романовський Я. Становлення військового судочинства у країнах Європи / Я.Я. Романовський // Держава та армія: [збірник наукових праць] / відповідальний редактор Л. Є. Дещинський. – Львів : Видавництво Національног університету "Львівська політехніка", 2012. – С. 240-245. (0,6 д.а.) (фахове видання)

Романовський Я.  Політична освіта у вищій школі як складова військово-патріотичного виховання громадянської ідентичності особистості // Вища школа у формуванні громадянської ідентичності особистості : [Романовський Я., Комарницький Я., Щудло С., Мірчук І. та ін.; колективна монографія / За заг. ред. Ярослава Комарницького, Світлани Щудло]. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. –        С. 244 – 259. (16 с./  (монографія)

Романовський Я. Військова молодь як суб’єкт європейського культурного співробітництва // Молодіжна політика : проблеми та перспективи : [збірник наукових праць / наук. ред. С.А.Щудло]. – Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. Івана Франка, 2013. – Випуск 4. – С. 204 – 208.

Романовський Я. Досвід формування правової культури військовослужбовців Збройних сил України / Я.Я. Романовський //Держава та армія : [збірник наукових праць] / відповідальний редактор Л. Є. Дещинський. – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2014. – №784. – С. 139 – 144.

 

Науково-методичні праці

 

Романовський Я. Виховна робота в підрозділах Збройних Сил України: Навч. посіб.  – К.: НАОУ, 2006. – 246 с. (4,1 др. арк.) (посібник)

Романовський Я. Морально-психологічне забезпечення військ (сил): Навч. посіб. – К.: НАОУ, 2007. – 176 с. (3.9 др. арк.) (посібник)

Романовський Я. Морально-психологічне забезпечення військ. Ч.І.: Курс лекцій. – Львів: ЛІСВ, 2008. – 288 с. (4.2 др. арк.) (курс лекцій)

Романовський Я. Морально-психологічне забезпечення військ. Ч.ІІ.: Курс лекцій. – Львів: ЛІСВ, 2009. – 224 с. (4 др. арк.) (курс лекцій)

Участь у семінарах, конференціях, майстер-класах

ХІІІ щорічній міжнародній науково-практичній конференції Науково-дослідного інституту українознавства “Соціально-економічні, політичні та етнонаціональні чинники буття народу в системі українознавства” (Київ, 2004 р.),

міжнародному конгресі “Українська мова вчора, сьогодні, завтра в Україні і світі” (Київ, 2005 р.),

всеармійській науково-практичній конференції “Модернізація змісту морально-психологічного забезпечення діяльності військ (сил) в умовах переходу ЗС України на контрактну основу комплектування” (Київ, 2006 р.).

Youth journal
Молодь у Центральній та Східній Європі. Соціологічні студії

Календар
«  Травень 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

АРХІВ

Пошук

ЗАПРОШУЄМО НА НАВЧАННЯ

Оновлено 17.12.2017

Наша поштова скринька: kpspddpu@gmail.com

Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz