Кафедра правознавства, соціології та політологіїПонеділок, 20.05.2019, 20:25

| RSS
Головна | Проць О.Є.
...

Все про нас

Фото/Відео галерея

ALMA MATER
Дрогобицький державний педагогічний університет

Статистика

 

Олександра Євстахіївна Проць

Посада

доцент кафедри правознавства, соціології т політології

Науковий ступінь

кандидат юридичних наук

Вчене звання

доцент

Телефон

Робочий: 03 244 381 44; Мобільний: +38 067 950 3263

Email

protsaleksandra@mail.ru

Навчальні курси,

які викладає

Теорія держави і права, Конституційне право України, Кримінальне і кримінально-процесуальне право України, Правознавство

Тема наукового

дослідження

Формування правової культури молоді в умовах євроінтеграції та глобалізації правового простору

Наукові

інтереси

Теоретичні і практичні аспекти формування і розвитку системи права, розбудови правової державності і громадянського суспільства в Україні, правова свідомість і правова культура особи

Науковий доробок

Автор більше 60 наукових праць

 

Освіта

2013

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук відбувся 18.04.2013 у спеціалізованій вченій раді К 41.136.01 Міжнародного гуманітарного університету за спеціальністю 12.00.01 –теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень.

Тема дисертації «Правова культура молоді в Україні: загальнотеоретичне дослідження».

Науковий керівник – д.юрид.н., проф. Крестовська Н. М.

1994-1998

Спеціальний правничий факультет  Львівського національного університету імені Івана Франка, спеціальність: правознавство.

Кваліфікація: юрист.

1985-1990

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, спеціальність: Російська мова та література.

Кваліфікація: вчитель російської мови та літератури.

 

Основні публікації за останні п’ять років

 

Статті

 

Проць О. Є. Молодь як суб’єкт права / О. Є. Проць // Актуальні проблеми держави і права : збірник наукових праць. – О. : Юрид. л-ра, 2011. – Вип. 61. – С. 379–387.

Проць О. Є. Ціннісний компонент правової культури сучасної української молоді / О. Є. Проць // Актуальні проблеми філософії права : правова аксіологія : матеріали Міжнародного «круглого столу» 9 грудня 2011 р., м. Одеса. – О. : Фенікс, 2012. – С. 199-203.

Проць О. Є. Поняття та система принципів правового виховання молоді в Україні / О. Є. Проць // Молодіжна політика: проблеми та перспективи : збірник наукових праць. – Дрогобич : РВВ ДДПУ, 2012. – Вип. 3. – С. 373-378.

Проць А.Е. Правовое воспитание молодежи в Украине / А. Е. Проць // Młodzież akademicka wobec wyzwań globalnych. – Siedlce : Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 2012. – С. 61–69.

Проць О. Є. Вплив правового виховання на процес правової соціалізації особистості / О. Є. Проць // Глобализация правового пространства: международный, наднациональный, национальный уровни : материалы межд. научно-практ. конф. 25-26 июня 2012 г. Харьков, Украина. – Х. : ИФИ, 2012. – С. 21-25.

Проць О. Є. Теоретико-правовий аналіз феномена правової культури / О. Є. Проць // Духовні засади сучасного правогенезису : матер. Міжнар. наук.-прак. конф. – Миколаїв : Іліон, 2013. – С. 75-77.

Проць О. Є. Ювенальна юстиція: зарубіжний досвід та вітчизняні перспективи [Електронний ресурс] / О. Є. Проць. – Режим доступу до статті : http://conference.inf.od.ua/index.php/uk/spisok-dopovidej-konferentsiji/sektsiya-4-prava-ditini-v-galuzyakh-natsionalnogo-prava-ta-yuvenalna-yustitsiya/59-prots-o-e-yuvenalna-yustitsiya-zarubizhnij-dosvid-ta-vitchiznyani-perspektiv-

Проць О. Є. Дотримання прав, свобод і законних інтересів дитини в Україні та Польщі / О. Є. Проць // Молодіжна політика: проблеми та перспективи : збірник наукових праць. – Дрогобич – Перемишль : Швидкодрук, 2014. – Вип. 5. – С. 185-191.

Проць А. Понятие «молодежь» в правовом аспекте / А. Проць // Nauka młodych a wyzwania cywilizacji. – Siedlce : Wydawnictwo Universytetu Przyrodniczo-Humanistyznego w Siedlcach, 2014. – S. 195–202.

Проць О. Є. До питання про функції правосвідомості / О.Є.Проць // Часопис Київського університету права. – 2014. – № 1. – С. 36–40.

Проць О. Є. Теоретична модель правової свідомості / О.Є.Проць // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2014. – Випуск 5. – Серія: Юридичні науки. – С. 67–71.

Проць А. Е. Ценностные ориентации современной молодежи в правовой сфере / А.Е.Проць // Youth World Politic. – 2014. – № 2. – С. 3–7.

Проць О. Є. Поняття та види деформованої правосвідомості: дискусійні питання / О. Є. Проць // Право і суспільство: науковий журнал. – 2015. – № 2. – С. 38–43.

Проць О. Є. Роль третього сектора у правовому вихованні молоді в Україні / О. Є. Проць // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. – 2015. – Вип. 31. – Том 1. – С. 48–52.

 

Монографії

 

Проць О. Є. Правове виховання як чинник формування громадянськості особистості // Вища школа у формуванні громадянської ідентичності особистості : [Комарницький Я., Щудло С., Мірчук І., Проць О. та ін.; колективна монографія / За заг. ред. Ярослава Комарницького, Світлани Щудло]. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – С. 54–72.

 

Науково-методичні праці

 

Проць О. Теорія держави і права: тексти лекцій : навчальний посібник [для студентів ОКР «Бакалавр» напряму підготовки 0203. Історія за спеціальністю 6.020302. Історія. Спеціалізація : правознавство]. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – 186 с.

Проць О. Конституційне право України: тексти лекцій : навчальний посібник [для студентів ОКР «Бакалавр» напряму підготовки 0203. Історія за спеціальністю 6.020302. Історія. Спеціалізація : правознавство]. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2011. – 313 с.

Проць О. Правознавство: тексти лекцій : навч. посіб. / Олександра Проць. – Дрогобич : Швидкодрук, 2015. – 235 с. 

 

Youth journal
Молодь у Центральній та Східній Європі. Соціологічні студії

Календар
«  Травень 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

АРХІВ

Пошук

ЗАПРОШУЄМО НА НАВЧАННЯ

Оновлено 17.12.2017

Наша поштова скринька: kpspddpu@gmail.com

Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz