Кафедра правознавства, соціології та політологіїСереда, 22.05.2019, 17:40

| RSS
Головна | Лучаківська
...

Все про нас

Фото/Відео галерея

ALMA MATER
Дрогобицький державний педагогічний університет

Статистика

 

Іванна Львівна Лучаківська

Посада

Доцент кафедри правознавства, соціології та політології

Науковий ступінь

Кандидат історичних наук

Вчене звання

Доцент

Телефон

Робочий: 03 244 381 44

Email

Ivanna.luch@gmail.com

Навчальні курси,

які викладає

Фінансове право України, Судові та правоохоронні органи України

Наукові

інтереси

Судова система Польської Республіки 1918 – 1939 рр., Правові аспекти українсько-польських стосунків на сучасному етапі,

Науковий доробок

Автор 60 наукових праць, з них:

50 – наукові праці,

10 – навчальні та навчально-методичні праці

 

Освіта

2001-2005

Інститут післядипломної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка, факультет правничий.

Кваліфікація: юрист

Спеціалізація: правознавство

1995-1999

Аспірантура Львівського державного університету імені Івана Франка, кафедра новітньої історії України.

Захист кандидатської дисертації відбувся 25.01.2000 у спеціалізованій вченій раді К 35.051.12 у ЛНУ імені Івана Франка за спеціальністю 07.00.01 – історія України.

Тема дисертації «Інтелігенція західних областей України у суспільно-політичному житті (вересень 1939 – червень 1941 рр.)».

Науковий керівник – д.іст.н., проф. Кондратюк К.К.

1985 – 1991

Львівський державний університет імені Івана Франка, спеціальність: історія.

Кваліфікація: історик, викладач історії та суспільствознавства.

Спеціалізація: історія.

 

Підвищення кваліфікації, стажування

2002

Університет Жешув, м. Жешув, Польща

Науковий керівник –  професор В. Бонусяк

2004

Стипендіантка Каси ім. Я. Мяновського, м. Варшава, Польща

2005

Вища Заводова Школі, м. Легніца, Польща

Науковий керівник –  професор Л.Пашкевич

2007

Польська Академія  Ум’ятності, м. Краків, Польща

 Науковий керівник –  професор С. Махнік

2007

Стипендіантка Фонду Королеви Ядвіги при Ягельонському Університеті м. Краків, Польща

2008,

Стипендіантка Каси ім. Я. Мяновського, м. Варшава, Польща

2010

Стипендіантка Каси ім. Я. Мяновського, м. Варшава, Польща

06.2012

Стажування Вища Школа Технічно-Економічна імені Броніслава Маркевіча, Інститут Європеїстики, м. Ярослав, Польща

06.2014

Стажування Вища Школа Технічно-Економічна імені Броніслава Маркевіча, Інститут Європеїстики, м. Ярослав, Польща

 

Основні публікації

Статті

 

Ivanna Luchakivska Ukrainsko-polskie relacje na współczesnym etapie / Prace Komisji Wschodnioeuropejskiej.– Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 2010. – T. ІX. – S. 152–168.

Ivanna Luchakivska Organizacja, struktura, kompetencja i porządki prawne działalności organów sądowych Rzeczpospolitej Polski 1918 – 1939 rr. / Naukowe zeszyty Instytutu Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego. – Wydanie 18. – Rzeszów, 2010.

 

Ivanna Luchakivska System sądowy Rzeczpospolitej Polski w okresie 1922 – 1928. / Prace Komisji Wschodnioeuropejskiej.– Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 2010. – T. XII.

 

Ivanna Luchakivska Cechy charakterystyczne sądownictwa Rzeczpospolitej Polski w latach 1918 – 1939 / Prace Komisji Wschodnioeuropejskiej.– Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 2010. – T. XIІI.

 

Ivanna Luchakivska Współczesny etap stosunków polsko-ukraińskich. Polska Akademia Umiejętności / Prace komisji wschodnioeuropejskiej PAU Tom XI pod redakcja Andrzeja A.Zieby, Krakow, 2010. – s. 183 – 194.

 

Ivanna Luchakivska Kształtowanie zasad samorządu miejscowego na zachodniej Ukrainie zgodnie z Konstytucją Polski od 1921 r. / Drohobycki Krajoznawczy Zbiór. – Wydanie XVI. – Drohobycz: Koło, 2012. – s. 353 – 359. – 7 s.

 

Ivanna Luchakivska Ramy prawne i organizowanie samorządu miejscowego na wschodzniej Galicji i na zachodnim Wołyniu (1918 – 1933 rr.) / Młodzież i Rynek : miesięcznik naukowo-pedagogiczny. – Drohobycz. – 2012. – nr 4 (87). – kwiecień. – s. 76–82.

 

Ivanna Luchakivska Informacyjne zabezpieczenie prowadzenie śledztwa zabójstw seryjnych / Prawo i Państwowe Zarządzanie: zbiór prac naukowych. – Zaporoże. – 2012. – nr 1. – s. 13–16.

 

Ivanna Luchakivska, Piotr Bilenchuk, Yaroslav Bereskyj Kształcenie specjalistów systemu sądowniczego i sprawiedliwości na Ukrainie w ХХІ stuleciu: nowa wiedza i innowacyjne technologie interaktywne / Zeszyty naukowe. – № 2 Bezpieczeństwo publiczne.   Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu, 2013. – S. 85 – 93.

 

Ivanna Luchakivska, Yaroslav Bereskiy Customs regulations of border trade within limits of trans – border co-operation of Ukraine and Poland / Trans – border economies – new challenges of regional development in democratic world. – Yaroslaw, 2013. – S. 127 – 132.

 

Ivanna Luchakivska, P. Bileńczuk, J. Bereski Ochrona pracodawcy przed bezprawnymi zagrożeniami na Ukrainie / Zeszyty naukowe. – nr 9.   Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu, 2014. – S. 108 – 118.

 

Ivanna Luchakivska, Piotr Bilenchuk, Yaroslav Bereskyj Scientific support of personal safety, society and state security / Charity, Philantropy and Social Work. – Jaroslaw, 2014. – № 3. – S. 37 – 46.

 

Монографії

 

Іванна Лучаківська Українська інтелігенція західних областей УРСР в перші роки радянської влади (1939 – 1941 рр.). // Львів, 2001. - 140 с.

 

Науково-методичні праці

 

Іванна Лучаківська Фінансове право України. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” спеціальності 6.010100 "Історія", спеціалізації: "правознавство”. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка, 2010. - 8 с.

 

Іванна Лучаківська Фінансове право України. Плани семінарських занять та методичні рекомендації для студентів IV курсу “Бакалавр” спеціальності 6.010100 "Історія", спеціалізації: "правознавство”. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка, 2010. - 32 с.

 

Іванна Лучаківська Аграрне і екологічне право України. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР “Спеціаліст” напряму підготовки 0101 Педагогічна освіта спеціальності 7.010103 “ПМСО. Історія”. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка, 2010. - 10 с.

 

Іванна Лучаківська Судові та правоохоронні органи України. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” спеціальності 6.020302 "Історія", спеціалізації: "правознавство”. Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка, 2011. - 15 с.

 

Іванна Лучаківська, Тарнавська Анна-Наталія., Момот Марія Інвестиційне право України. Робоча навчальна програму для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» спеціальності 8.03060102 «Менеджмент інноваційної діяльності» Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка, 2013. - 12 с.

 

Іванна Лучаківська, Тарнавська Анна-Наталія., Момот Марія Договірне право України Робоча навчальна програму для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка, 2013. - 14 с.

 

Участь у семінарах, конференціях, майстер-класах

24-25.10.2014

Міжнародна конференція "Polska I Niemcy wobec przemian na Ukrainie" Університет Жешув. Жешув. Польща

26-27.06.2014

Міжнародна наукова конференція «Aktywnosc podmiotow gospodarczych w zmieniajacych sie warunkach ekonomicznych». Інститут міжнародних відносин. Ярослав. Польща

14.05.2014

Міжнародна наукова конференція «Dobroczynnosc, filantropia I praca socjalna». Інститут міжнародних відносин. Ярослав. Польща

27-28.03.2014

Міжнародна конференція «Польсько-український кордон. Шанс чи бар’єр  суспільно-господарчого розвитку? Прикордонне співробітництво – досвід, висновки, перспективи.», Красічин – Перемишль, Польща

23-24.04.2013

Міжнародна наукова конференція «Edukacja wielokulturowa wyzwania – dylematy – efekty» Ярослав. Польща

26-28.10.2012

Міжнародна наукова конференція «Wychowanie i edukacja wobec wspolczesnych problemow spolecznych z perspektywy regionu», Ярослав – Мішковці. Польща

 

 

 

Youth journal
Молодь у Центральній та Східній Європі. Соціологічні студії

Календар
«  Травень 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

АРХІВ

Пошук

ЗАПРОШУЄМО НА НАВЧАННЯ

Оновлено 17.12.2017

Наша поштова скринька: kpspddpu@gmail.com

Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz