Кафедра правознавства, соціології та політологіїПонеділок, 20.05.2019, 21:33

| RSS
Головна | Комарницький Я.М.
...

Все про нас

Фото/Відео галерея

ALMA MATER
Дрогобицький державний педагогічний університет

Статистика

 

Ярослав Михайлович Комарницький

 

Посада                          Доцент кафедри правознавства, соціології та політології

Науковий ступінь      Кандидат історичних наук

Вчене звання               Доцент

Email                             komyaroslav@gmail.com

Навчальні курси, які викладає

Політологія, соціальна політика, основи наукових

                                       досліджень, громадянське суспільство

Тема наукового дослідження

                                       Роль молодіжних організацій Галичини у формуванні національної

                                       свідомості молоді у міжвоєнний період

Наукові інтереси

                                       Громадсько-політична діяльність Василя Мудрого, діяльність

                                       молодіжних організацій

Науковий доробок    Автор 60 наукових праць, з них: 12 – навчальні та навчально-методичні праці

Освіта

Захист кандидатської дисертації відбувся 28.10.2008 р. у спеціалізованій     вченій раді ЛНУ ім. Івана Франка за спеціальністю 07.00.01 – історія України

2008                               Тема дисертації «Громадсько-політична діяльність Василя Мудрого

                                       (1893 – 1966 рр.)». Наук. кер. – док. іст. наук, проф. С.П. Качараба

1981–1986                     Львівський державний університет імені Івана Франка, спеціальність:

                                       історія.

Кваліфікація: історик. Викладач історії та суспільствознавства.

Підвищення кваліфікації, стажування

01.03. – 31.03. 2014     Львівський національний університет імені Івана Франка

                                      Кафедра політології

Основні публікації

Статті

Комарницький Я. Ставлення сучасної української та польської молоді до політики: порівняльний аналіз пограниччя / Я. Комарницький // Молодіжна політика: проблеми і перспективи : [збірник наукових праць / ред. С. Щудло, П. Длугош]. – Дрогобич – Жешув : «Трек ЛТД», 2016. – Випуск 7. – С. 177–183.

Комарницький Я. Традиційні і нові форми участі молоді у виборчому процесі після євромайдану / Я. Комарницький // Молодіжна політика: проблеми та перспективи : збірник наукових праць / ред. С. Щудло, П. Длугош. – Дрогобич – Жешув : Трек ЛТД, 2015. – Вип. 6. – С.77–82.

Комарницький Я. Молодь як суб’єкт євроінтеграційних процесів : форми політичної активності / Я. Комарницький // Молодіжна політика: проблеми та перспективи : [збірник наукових праць / ред. С. Щудло, П. Длугош]. – Дрогобич – Перемишль : Швидкодрук, 2014. – Вип. 5. – С. 111–117.

Комарницький Я. Виховна діяльність молодіжних організацій і товариств національно-демократичного спрямування Галичини у міжвоєнний період / Я. Комарницький // Молодіжна політика: проблеми і перспективи : [збірник наукових праць / наук. ред. С.А. Щудло]. – Дрогобич – Перемишль : Посвіт, 2013. – Випуск 4. – С. 225–230.

Комарницький Я. Политическая деятельность Василия Мудрого (1935–1938 гг.) / Я. Комарницький // Młodzież akademicka wobec wyzwań globalnych / Redakcia : A. Bobryk, E. Obrepalska, W. Nowakowski – Siedlce : Widawnictwo PGU, 2012. – S. 61–69.

Комарницький Я. Роль громадських організацій Галичини у формуванні національної свідомості молоді у першій чверті ХХ ст. / Я. Комарницький // Молодіжна політика: проблеми і перспективи : [збірник наукових праць / наук. ред. С.А. Щудло]. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2012. – Випуск 3. – С. 172–176.

Комарницький Я. Діяльність Василя Мудрого у період Другої світової війни / Я. Комарницький // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / ред. кол. Т. Біленко (головний редактор), Р. Попп, С. Макарчук та ін. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2011. – С. 98–109. (Випуск двадцять восьмий. Історія).

Комарницький Я. Діяльність Василя Мудрого напередодні Другої світової війни / Я. Комарницький // Дрогобицький краєзнавчий збірник / ред. кол. Л. Тимошенко (голов. ред.), Л. Винар, Л. Войтович, Г. Гмітерек та ін. – Дрогобич : Коло, 2011. – Вип. ХІV – XV. – С. 320–329.

Комарницький Я. Формування світогляду та початки громадської діяльності Василя Мудрого / Я. Комарницький // Гілея: науковий вісник : збірник наукових праць / гол. ред. В. Вашкевич. – К. : ВІР УАН, 2011. – Випуск 49. – С. 647–652.

Комарницький Я. Василь Мудрий і українські громадські інституції Галичини у міжвоєнний період / Я. Комарницький // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка / гол. ред. В. Курило. – Луганськ : Видавництво Державного закладу «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», 2011. – № 11 (222). – Червень. – С. 134–143. – (Серія "Історичні науки”. Частина ІІ).

Комарницький Я. Громадсько-політична діяльність Василя Мудрого на території повоєнної Німеччини (1945–1949) / Я. Комарницький // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка / гол. ред. В. Курило. – Луганськ : Видавництво Державного закладу «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», 2010. – № 23 (210). – Грудень. – С. 234–245. – (Серія "Історичні науки”).

Комарницький Я. Політична діяльність Василя Мудрого (1935–1938) / Я. Комарницький // Проблеми гуманітарних наук : наукові записки Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / ред. кол. Т. Біленко (головний редактор), Р. Попп, С. Макарчук та ін. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ імені Івана Франка, 2010. – С. 107–117. – (Випуск двадцять шостий. Історія).

 

Монографії

Комарницький Я. Проблема українського університету в суспільно-політичному житті галицьких українців у першій чверті XX ст. / Я. Комарницький // Вища школа у формуванні громадянської ідентичності особистості : [колективна монографія / за заг. ред. Ярослава Комарницького, Світлани Щудло]. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – С. 185–203.

Качараба С. Василь Мудрий – громадський діяч, політик, публіцист / Степан Качараба, Ярослав Комарницький. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2009. – 240 с.

 

Науково-методичні праці

Комарницький Я. Політичні ідеї періоду Реформації // Історія політичної думки : підручник / за заг. ред. Н. М. Хоми [І. В. Алєксєєнко, Т. В. Андрушенко, О. В. Бабкіна та ін.]. – Львів : Новий світ – 2000, 2016. – С. 201–215.

Комарницький Я. Соціальна політика: методичні матеріали до семінарських занять. – Дрогобич : Редакційний відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. –  25 с.

Новітня політична лексика (неологізми, оказіоналізми та інші новотвори) / [І. Я. Вдовичин, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов та ін.] ; за заг. ред. Н. М. Хоми. – Львів : Новий Світ – 2000, 2015. – 492 с. – Комарницький Я. військовий обов’язок – 51-52, державний нейтралітет – 96-97, міжнародні спостерігачі – 228, переміщені особи – 282-283, українська еміграція – 399-400.

Сучасна політична лексика : енциклопедичний словник-довідник / [І. Я. Вдовичин, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов та ін.] ; за заг. ред. Н. М. Хоми. – Львів : Новий Світ – 2000, 2015. – 396 с. – Комарницький Я. військовий обов’язок – 42, військовополонені – 43, державний нейтралітет – 76-77, міжнародні спостерігачі – 172, переміщені особи – 207-208, українська еміграція – 295–296.

Комарницький Я. Політологія : матеріали для самостійної роботи студентів заочної форми навчання / Ярослав Комарницький. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2015. – 120 с.

Комарницький Я. Політологія: завдання для самостійної роботи : навчально-методичний посібник [для студентів всіх напрямів підготовки ОКР "Бакалавр"] / Я. Комарницький. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 104 с.

Комарницький Я. Політологія: методичні матеріали до семінарських занять : навчально-методичний посібник для всіх спеціальностей / Я. Комарницький, О. Зелена. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – 51 с.

Комарницький Я. Політологія : тексти лекцій / Я. Комарницький, О. Зелена. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – 130 с.

Комарницький Я. Політологія: методичні матеріали до семінарських занять : навчально-методичний посібник [для всіх неісторичних спеціальностей] / Я. Комарницький, О. Зелена. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2011. – 50 с.

 

Участь у семінарах, конференціях, майстер-класах

20–21 травня 2014       Міжнародна наукова конференція «Чи втрачене покоління? Дилема

                                      молоді на початку ХХІ ст.», м. Перемишль (РП)

21–22 листопада 2014

ХІІ Дрогобицька міжнародна наукова історико-краєзнавча конференція «Родинні/сімейні архіви як джерело до історії та культури Пограниччя Центрально-Східної Європи»

9 – 10 липня 2012

Міжнародна конференція European Central Slavic Conference : Historia, polityka i kultura w Europie wschodniej Pwsw w Przemyślu, Przemyśl (РП)

 

Членство у професійних наукових та громадських організаціях

2007                               член історичної комісії Наукового товариства ім. Шевченка

                                       (Дрогобицький   осередок)

1995                               член товариства «Просвіта»

 

Організаційна та громадська діяльність

Голова Конференції трудового колективу історичного факультету

Член вченої ради історичного факультету

 

Youth journal
Молодь у Центральній та Східній Європі. Соціологічні студії

Календар
«  Травень 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

АРХІВ

Пошук

ЗАПРОШУЄМО НА НАВЧАННЯ

Оновлено 17.12.2017

Наша поштова скринька: kpspddpu@gmail.com

Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz