Кафедра правознавства, соціології та політологіїСереда, 22.05.2019, 17:44

| RSS
Головна | Дмитришин Ю.Л.
...

Все про нас

Фото/Відео галерея

ALMA MATER
Дрогобицький державний педагогічний університет

Статистика

 


Юрій Любомирович Дмитришин

Посада

доцент кафедри правознавства, соціології т політології. Заступник декана історичного факультету з виховної роботи.

 

Науковий ступінь

Кандидат юридичних наук

 

Вчене звання

-

Телефон

Робочий: 03 244 381 44

Email

dmutr@mail.ru

 

Навчальні курси,

які викладає

Правознавство, трудове право України, правові засади дошкільної освіти, господарське та господарське процесуальне право України.

Тема наукового

дослідження

Правове регулювання молодіжної політики в Україні. Хелмінське право.

 

Наукові

інтереси

історія держави і права України, традиції місцевого самоврядування за магдебурзьким та хелмінським правом.

 

Науковий доробок

Автор 48 наукових праць, з них:

29 – наукові праці,

19 – навчальні та навчально-методичні праці

 

Освіта

2008-2012

Здобувач Львівського національного університету імені Івана Франка, кафедра історії держави, права і політико-правових учень..

Захист кандидатської дисертації відбувся 13.12.2012 у спеціалізованій вченій раді Національного університету «Львівська політехніка» за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень.

Тема дисертації «Хелмінське (кульменське) право та його застосування в Україні (XIII - перша половина XIX ст.)».

Науковий керівник – д.юрид.н., проф. Кобилецький М.М.

 

2005-2007

Інститут післядипломної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка, правничий факультет.

спеціальність: Право.

Кваліфікація: юрист.

Спеціалізація: цивільно-правова.

 

1998 – 2004

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

спеціальність: Педагогіка і методика середньої освіти. Історія.

Кваліфікація: вчитель історії та українознавства.

Спеціалізація: українознавство.

 

Підвищення кваліфікації, стажування

1.02-1.03
.2011 р.

Львівський Національний університет імені Івана Франка.

Стажування на кафедрі «Основ права.

 

Основні публікації

Статті

 

Dmytryshyn Yuriy. Status prawny Mniejszośći narodowych Ukrainy i Polski / Yuriy Dmytryshyn // Mniejszość Polska na Ukrainie mniejszość Ukraińska w Polsce po 1989 roku / WSSMiKS. Chelm.2009. s.179-184.

 

Дмитришин Ю. Л. Традиції місцевого самоврядування в Україні за магдебурзьким правом  / Ю. Л. Дмит­ри­шин // Молодіжна політика: проблеми і перспективи. Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції 10 – 11 травня 2007 року. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ, 2007р. 

 

Дмитришин Ю. Л. Загальна характеристика прав та обо’вязків випускників вищих навчальних закладів:проблеми їх правового регулювання  / Ю. Л. Дмит­ри­шин // Молодіжна політика: проблеми і перспективи. Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції 18 – 19 квітня 2008 року. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ, 2008р.  С. 113-115.

 

Дмитришин Ю. Л. Кульменська (хелмінська) грамота, її структура та зміст  / Ю. Л. Дмит­ри­шин // Актуальні проблеми історії держави і права країн центрально-східної Європи (присвячено 150-річчю Освальда Бальцера). Матеріали міжнародної наукової конференції (24 – 25 квітня 2009 р.). – С.170-172.

 

Дмитришин Ю. Л. Правові аспекти реалізації екологічних прав громадян  / Ю. Л. Дмит­ри­шин // Молодіжна політика: проблеми і перспективи. Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції 15 – 16  траня 2009  року. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ, 2009р. С. 301-303.

 

Дмитришин Ю. Л. Хелминское (кульменское) право  / Ю. Л. Дмит­ри­шин // Nauka młodych. Nowe spojrzenie. Nauki humanistyczne / Wudawnictwo Akademii Podlaskiej. Siedlce. 2009. s.21-26.

 

Дмитришин Ю. Л. Виникнення хелмінського (кульменського) права / Ю. Л. Дмит­ри­шин // Державне будівництво та місцеве самоврядування. Збірник наукових праць. Вип. 17. Харків. В-во «Право». 2009.  – С.165-174.

 

Дмитришин Ю. Л. Організація судової системи на основі хелмінського (кульменського) права  / Ю. Л. Дмит­ри­шин // Держава і право: de lege praterita, instante, future. Тези міжнародної науково-практичної конференції. 27 – 28 листопада 2009 року. – Миколаїв, 2009. – С. 44-45.

 

Дмитришин Ю. Л. Система покарань за хелмінським правом / Ю. Л. Дмит­ри­шин // Молодіжна політика: проблеми і перспективи. Збірник наукових праць. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ, 2010р. С. 198-200.

 

Дмитришин Ю. Л. Організація міського самоврядування в місті Торунь на основі хелмінського права / Ю. Л. Дмит­ри­шин // Актуальні проблеми держави і права. Збірник наукових праць. Випуск 52. – Одеса: юридична література, 2010. – С. 451-456.

 

Дмитришин Ю. Л. Влияние хелминского права на кодификацию украинского права в XVIII – первой четверти XIX веков / Ю. Л. Дмит­ри­шин // Przeobrazenia I zmiany. Nauki humanistyczne / Wudawnictwo Akademii Podlaskiej. Siedlce. 2010. s.97-106.

 

Дмитришин Ю. Л. Лізбарська ревізія хелмінського права  / Ю. Л. Дмит­ри­шин // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні.  Матеріали XVI регіональної науково-практичної конференції (8-9 лютого 2010 року). – С.55-57.

 

Дмитришин Ю. Л. Самоврядування міст Торунь та Хелмно за хелмінським правом  / Ю. Л. Дмит­ри­шин // Молодіжна політика: проблеми і перспективи. Збірник наукових праць. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ, 2011р. С. 322-325.

 

Дмитришин Ю. Л. Організація міського самоврядування за хелмінським правом  / Ю. Л. Дмит­ри­шин // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2011. – Випуск 54. – С. 61-67.

 

Дмитришин Ю. Л. Хелмінське право як джерело «Ззібрання малоросійських прав 1807 р.»  / Ю. Л. Дмит­ри­шин // Державне будівництво та місцеве самоврядування. Збірник наукових праць. Вип.21. Харків. В-во «Право». 2011.  – С.200-208.

 

Дмитришин Ю. Л. Хелмінське право як джерело «Прав, за якими су­диться малоросійський народ» 1743 р. / Ю. Л. Дмитришин // Вісник Львів­ського університету. Серія юридична. – 2012. – Вип. 56. – С. 103–108.

 

Дмитришин Ю. Л. Поширення хелмінського права / Ю. Л. Дмит­ри­шин // Молодіжна політика: проблеми та перспективи : [зб. наук. пр. / наук. ред. С. А. Щудло]. – Дрогобич : Ред.-вид. від. ДДПУ ім. І. Франка, 2012. – Вип. 3. – С. 208–211.

 

Дмитришин Ю. Л. Старохелмінське право як одне з джерел хелмінського права / Ю. Л. Дмит­ри­шин // Молодіжна політика: проблеми та перспективи : [зб. наук. пр. / наук. ред. С. А. Щудло]. – Дрогобич-Перемишль : Ред.-вид. від. ДДПУ ім. І. Франка, 2013. – Вип. 4. – С. 195–198.

 

Дмитришин Ю. Новомейская ревизия хелминского права / Юрий Дмитришин //  Nauka młodych w drodze do zrównoważonego rozwoju / red. A. Bobryk, E. Obrępalska. –  Siedlce : UPH, 2013. – S. 97 – 101. (0,4 д.а.).

 

Дмитришин Ю. Старохелмінське право як одне з джерел хелмінського / Юрій Дмитришин // Молодіжна політика: проблеми та перспективи : збірник наукових праць. – Дрогобич – Перемишль : Посвіт, 2013. – Вип. 4. – С. 344 – 351 (0,5 д.а.).

 

Дмитришин Ю. Основи правового регулювання молодіжної політики в Україні / Юрій Дмитришин // Молодіжна політика: проблеми та перспективи: збірник наукових праць / ред. С. Щудло, П. Длугош. – Дрогобич – Перемишль: Швидкодрук, 2014. – Вип. 5. – С. 308 – 310. 

 

Монографії

 

Дмитришин Ю.Л. Конституційні екологічні права громадян та екологічне виховання / За заг. ред. Я. Комарницького, С. Щудло . – Дрогобич: Ред.-вид. відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2012. – 232 с. 

 

Науково-методичні праці

 

Дмитришин Ю.Л., Козак Р.М. Історія держави і права України: плани семінарських занять. Навчально-методичний посібник. – Дрогобич: Ред.-вид. відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2004. – 30 с.

 

Дмитришин Ю.Л. Господарське право України. Методичні матеріали для організації навчального процесу. Навчально-методичний посібник. – Дрогобич: Ред.-вид. відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2007. – 172 с.

 

Дмитришин Ю.Л. Правознавство: плани семінарських занять (для усіх спеціальностей університету). Навчально-методичний посібник. – Дрогобич: Ред.-вид. відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2008. – 21 с.

 

Дмитришин Ю.Л. Екологічне право України: Плани семінарських занять з методичними рекомендаціями для аудиторної та самостійної роботи студентів. Навчально-методичний посібник. – Дрогобич: Ред.-вид. відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2009. – 124 с.

 

Дмитришин Ю.Л. Господарське та господарське процесуальне право України: Методичні матеріали для організації аудиторної та самостійної роботи студентів. Навчально-методичний посібник. – Дрогобич: Ред.-вид. відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2009. – 92 с.

 

Дмитришин Ю.Л. Трудове право України: Методичні матеріали для організації аудиторної та самостійної роботи студентів. Навчально-методичний посібник. – Дрогобич: Ред.-вид. відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2009. – 112 с.

 

Дмитришин Ю.Л., Проць О.Є., Тиміш Л.І. Правознавство: плани семінарських занять з методичними рекомендаціями. Навчально-методичний посібник. – Дрогобич: Ред.-вид. відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2009. – 36 с.

 

Дмитришин Ю.Л. Хелмінське земське та хелмінське сільське право / Юрій Дмитришин // Актуальні проблеми держави і права. Збірник наукових праць. Випуск 74. – Одеса: юридична література, 2014. – С. 68-73.

 

Дмитришин Ю.Л. Хелмінська (кульменська) грамота як джерело хелмінського права / Юрій Дмитришин // Митна справа. – 2014 р. –  № 5. – Частина 2. – Книга 1. – С. 46-50.

 

Дмитришин Ю.Л. Прусська коректура / Юрій Дмитришин // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». – 2014 р. – №29. – Т. 1. – С. 12-15.

 

Дмитришин Ю.Л. Функції та повноваження міської ради за хелмінським правом / Юрій Дмитришин // Науковий вісник Херсонського  державного університету. Серія «Юридичні науки». – 2014. – № 6-1. – Т. 1. – С. 83 – 88.

 

Дмитришин Ю.Л. Суд і судочинство за хелмінським правом / Юрій Дмитришин // Митна справа. – 2015 р. –  № 1. – Частина 2. – С. 33-39.

 

Дмитришин Ю.Л. Хелмінське земське та хелмінське сільське право / Юрій Дмитришин // Актуальні проблеми держави і права. Збірник наукових праць. Випуск 74. – Одеса: юридична література, 2014. – С. 68-73.

 

Дмитришин Ю.Л. Хелмінська (кульменська) грамота як джерело хелмінського права / Юрій Дмитришин // Митна справа. – 2014 р. –  № 5. – Частина 2. – Книга 1. – С. 46-50.

 

Дмитришин Ю.Л. Прусська коректура / Юрій Дмитришин // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». – 2014 р. – №29. – Т. 1. – С. 12-15.

 

Дмитришин Ю.Л. Функції та повноваження міської ради за хелмінським правом / Юрій Дмитришин // Науковий вісник Херсонського  державного університету. Серія «Юридичні науки». – 2014. – № 6-1. – Т. 1. – С. 83 – 88.

 

Дмитришин Ю.Л. Суд і судочинство за хелмінським правом / Юрій Дмитришин // Митна справа. – 2015 р. –  № 1. – Частина 2. – С. 33-39.

Участь у семінарах, конференціях, майстер-класах

16-17 липня
2008 р.

 

Прийняв участь у семінарі на тему: «Земельне прво». Програма для викладачів права за підтримки Американської асоціації юристів та агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

 

3-4 лютого
.2010 р.

 

Прийняв участь у семінарі-тренінгу  на тему: «Методика викладання права у вищому навчальному закладі». Програма для викладачів права за підтримки Американської асоціації юристів та агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Організаційна та громадська діяльність

Заступник декана історичного факультету з виховної роботи. Секретар Вченої ради історичного факультету.

       

 

Youth journal
Молодь у Центральній та Східній Європі. Соціологічні студії

Календар
«  Травень 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

АРХІВ

Пошук

ЗАПРОШУЄМО НА НАВЧАННЯ

Оновлено 17.12.2017

Наша поштова скринька: kpspddpu@gmail.com

Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz